Privacy Policy

Privacy verklaring, inzake de AVG wet.

Venneker ICT, gevestigd te Julianadorp, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Tevens meldt Venneker ICT dat nooit je gegevens zomaar aan derden zullen verspreiden of roekeloos met je gegevens zullen omgaan!

Contactgegevens:
Venneker ICT
Beukenhout 23
1787RB, Julianadorp
0625584739
Mark Venneker is de Functionaris Gegevensbescherming van Venneker ICT, Mark is te bereiken via info@vennekerict.nl

Persoonsgegevens die Venneker ICT verwerkt

Venneker ICT verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan Venneker ICT verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die Venneker ICT eventueel verwerkt:

  • NAW gegevems (Naam,Adres,Woonplaats)
  • Email adres
  • Telefoonnummer

Bij het opvragen van een offerte voor de dienst webhosting is het aantal websites nodig, deze informatie is eenmalig nodig om een offerte op te maken, hierna worden deze gegevens niet meer gebruikt of opgeslagen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Venneker ICT verwerkt geen gevoelige of bijzondere persoonsgegevens van jou.

Geautomatiseerde besluitvorming
Venneker ICT neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Venneker ICT) tussen zit.

Hoe lang Venneker ICT persoonsgegevens bewaart
Venneker ICT bewaart geen onnodige persoonsgegevens. De klantinformatie blijft 7 jaar in het systeem staan (voor de belastingdienst), Als de klant dit niet wilt kan al zijn gegevens behalve zijn naam verwijderd worden uit het systeem. Als een klant na 7 jaar geen diensten meer afneemt dan wordt de klant uit het systeem verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Venneker ICT verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

Cookies
Venneker ICT gebruikt geen cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Venneker ICT. Dat betekent dat je bij Venneker ICT een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die Venneker ICT van jou beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@vennekerict.nl. Venneker ICT reageert zo snel mogelijk op jouw verzoek. Venneker ICT wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe Venneker ICT persoonsgegevens beveiligt
Venneker ICT neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Venneker ICT via info@vennekerict.nl

Alle diensten van Venneker ICT maken gebruik van een SSL certificaat, dit zorgt er voor dat de gegevens die over de diensten verstuurd worden versleuteld en onleesbaar voor andere mensen zijn.

Datalekken

Bij het vinden van een datalek worden de betrokken personen binnen 72 uur gecontacteerd. Daarnaast moet Venneker ICT de datalek ook bij Autoriteit Persoonsgegevens melden.